خبر روز

با پیگیری این بخش و کلیک روی ادامه مطلب می توانید از جدید ترین اخبار کنل کاسپین مطلع شوید.

ادامه مطلب

خدمات VCK ؟

ما در زمینه خود کاملا تسلط لازم را داریم و همچنین دارای اطلاعات منحصر بفردی در این صنعت می باشیم و این باعث شده از پیشگامان این صنعت باشیم .

اطلاعیه

مسابقات جهانی 2018 سگ چوپان آلمانی - شهر نورنبرگ آلمان

ادامه مطلب

فروش توله های دنسر از تانانا و نت

?نسل های "P" (دنسر V92 BSZS و تانیانا SG4 LGZS ... نوه های گری VA1 BSZS) و "Q" (دنسر V92 BSZS و نت) بدنیا آمدند.

?دو نسل فوق حاصل برنامه علمی پرورشی بامحاسات دقیق ژنتیک می باشد که در ایران کاملا منحصر بفرد است.

?والدین آلمانی هستند (توجه داشته باشید که سگ های آلمانی تحت نظارت مرجع این نژاد در دنیا اصلاح نژاد می شوند و آلمان مرجع و ناظر اصلاح نژاد این نژاد از سگ در دنیا است)، هر سه دارای آزمایشات سلامت لگن و آرنج دست و دی ان آی، آزمون استقامت تحت نظارت و مورد تایید قرار گرفته انجمن سگ چوپان آلمانی هستند.

?پدر توله ها، دنسر، در کنار موارد ذکر شده مسترک با ماده ها، دارای تاییدیه آزمون سگ همراه و سگ نگهبان و عنوان جهانی و مجوز پرورش مادام العمر است.
لازم بذکر است که دنسر اولین سگ چوپان آلمانی تاریخ این نژاد است که در مسابقات جهانی برای اولین بار تحت نام ایران درخشید و موفق به کشب عنوان جهانی تحت نام ایران شد.
?همچنین دنسر اولین سگ چوپان آلمانی در ایران است که دارای مجوز پرورش مادام العمر است.

?توله  ها در سن 45 روزگی بعد از انجام اولین مرحله واکسیناسیون به همراه میکروچیپ، شجره نامه معتبر، شناسنامه بهداشتی تحویل داده خواهند شد.

?غلاقمندان به خرید از این دو نسل آلمانی تبار می توانند با 09215198775 تماس بگیرند.

@caspian_kennel کنل کاسپین