17.07.1397 = Litter "T" 09.10.2018

Mersedes Sonnen Gasse Hof V(BSZS) Dancer von den Klosterspatzen

10.06.1397 = Litter "S" 01.09.2018

V(BSZS) Francy vom Schloß Rügland V(BSZS) Dancer von den Klosterspatzen

08.06.1397 = Litter "R" 30.08.2018

Prada von Bad-Box V(BSZS) Dancer von den Klosterspatzen

29.01.1397 = Litter "Q" 18.04.2018

Nette vom Kahlenberger Land V(BSZS) Dancer von den Klosterspatzen