لایکن Lycan von Caspian


parents

dam: SG Tanjana vom Streek sire: V(BSZS) Casimir von Den Klosterspatzen
VA Gary vom Hühnegrab x V Pola vom Streek V(BSZS) Yoker vom Westervenn x V(BSZS) Uschi zum Turmacker

facts

- DNA status IRGSDI 00000015 breed book number
male Sex stock hair type of coat
364099800007516 Micro chip number Negus Holtkämper See(4-3) Quantum Arminius(4-5) Zamp Thermodos(5-4,5) IZ
28.10.2017 date of birth - breeding survey period
- confirmation show - ED rating
103 GZw - HD rating
- working title 81 HDZw
91.94% ALC 2.15% IC
    Mr. Mahdi Ebrahimi (Foad) Owner

breeding survey

target: 2020
لایکن، پسر کازیمیر V81 BSZS و تانیانا SG4 LGZS است، او از طرف پدر نوه یوکر V3 BSZS و از طرف مادر نوه گری VA1 BSZS است. نطفه لایکن در روز شروع مسابقات جهانی 2017 در کشور آلمان بسته شد و مادر او تانیانا تا چند روز قبل از زایمان در آلمان بود و زایمان در ایران و در کنل کاسپین انجام شد.
لایکن حاصل یک اصلاح نژاد دقیق علمی است. او کیفیت بسیار عالی و مطلوب از ماحصل ترکیب کازیمیر و تانیانا و ژنتیک آنها است. لایکن به پدربزرگش گری و به دایی های خود شباهت بسیار زیادی دارد. همچنین لایکن از یک شخصیت و خلق و خوی بسیار ویژه بهره می برد.
لایکن بخاطر اصلاح نژاد دقیق و علمی کنل کاسپین، از قد و ارزش اصلاح نژاد قد و لگن بسیار عالی بهره می برد.
در کنار ارزش هایی که از والدین و اجداد خود به ارث برده، خون کوانتوم بزرگ VA2 BSZS و پسرش زمپ افسانه ای VA1 BSZS و نگوس VA3 BSZS (پسر زمپ افاسنه ای) بخاطر همخونی، در لایکن متمایز می باشند.
لایکن با داشتن ترکیب و شجره قدرتمندی که از حضور قهرمانان مشهوری چون گری VA1 BSZS، اومن VA1 BSZS، رمو VA1 BSZS، نگوس VA3 BSZS، زمپ VA1 BSZS، کوانتوم VA2 BSZS، وگاس VA1 BSZS، فلو VA6 BSZS، داکس VA6 BSZS، آرسوز VA1 BSZS، پیت VA7 BSZS، اودین VA2 BSZS، نتز VA4 BSZS و سایر قهرمانان دیگر مسابقات ملی و ایالتی و منطقه ای آلمان و سایر کشورها، دارای ارزش اصلاح نژادی بسیار بالایی است.
 
Status Judge Place Grade Class LG Event Date

    SG JKLR   SV-Bundessiegerzuchtschau in Nuremberg 2019

    SG JKLR     2019

    SG JKLR     2019

    SG JKLR     2019

    SG JKLR     2019

    SG JKLR     2019

Save

Save

Save

Save