کنل کاسپین

بهترین ها از نوع خود در بهترین کنل از نظر علم و پرورش

لذت پرورش علمی با کنل کاسپین معنا یافته است

قطعا کسانی که کمی درباره ما تحقیق کرده اند به این واقعیت رسیده اند که کنل کاسپین از نظر قدرت علمی و دانش پرورش و البته اعتبار و افتخار آفرینی در عرصه بین الملل پیشگام است

اومن و میچکا (انتظار تأیید بارداری)

اومن کاسپین Omen von Caspian

میچکا کاسپین Mischka von Caspian

اومن و شیرا (انتظار تأیید بارداری)

 

اومن کاسپین Omen von Caspian

شیرا کاسپین Schira von Caspian

ریواس و بلونا (انتظار تأیید بارداری)

 

ریواس کاسپین Rivas von Caspian

بلونا فیختن اشلاگ V6 OGZS Belona vom Fichtenschlag

لایکن و نته (انتظار تأیید بارداری)

لایکن کاسپین Lycan von Caspian

نته کالنبرگر لند Nette vom Kahlenberger Land

اومن و کوئن (انتظار تأیید بارداری)

اومن کاسپین Omen von Caspian

کوئن کاسپین Queen von Caspian

اومن و ریتا (انتظار زایمان)

اومن کاسپین Omen von Caspian

ریتا کاسپین Rita von Caspian

نسل “جی 2 Litter “G

اومن کاسپین Omen von Caspian

کاشین کاسپین Kashin von Caspian