تصاویر چرخشی

با استفاده از ابزار Image Carousel در قالب آوادا به سادگی میتونید تصاویر را بصورت چرخشی ایجاد کنید. از این قابلیت میتوانید در هرکجای سایت و صفحه استفاده کنید. میتوانید بصورت تمام صفحه یا بخشی از صفحه استفاده کنید.

تصاویر هم سایز با فاصله

با استفاده از ابزار Image Carousel در قالب آوادا به سادگی میتونید تصاویر را بصورت چرخشی ایجاد کنید. از این قابلیت میتوانید در هرکجای سایت و صفحه استفاده کنید. میتوانید بصورت تمام صفحه یا بخشی از صفحه استفاده کنید.

تصاویر هم سایز با فاصله

تصاویر چرخشی در 6 ستون با اسکرول یک عکس در هر چرخش

کنترل کننده‌ی کنترلر اسلایدر

در اسلایدرها میتوانید کنترلر یا نویگیشن اسلایدر را کنترل کنید، یعنی نمایان باشد یا مخفی باشد

کنترلر اسلایدر نمایان است

کنترلر یا نویگیشن اسلایدر در این حالت نمایش داده شده است که میتوان اسکرول تصاویر را مدیریت کرد.

کنترلر اسلایدر مخفی است

کنترلر یا نویگیشن اسلایدر در این حالت مخفی شده است که نمیتوان اسکرول تصاویر را مدیریت کرد.

اسکرول توسط موس

در این حالت میتوانید توسط موس تصاویر را بکشید تا تصاویر اسکرول شوند. تصاویر را با موس به چپ یا راست بکشید.

اسکرول اتوماتیک تصاویر  

اسکرول تصاویر بصورت اتوماتیک و امکان انتخاب اسکرول بصورت چند عکسه

اسکرول اتوماتیک

تصاویر بصورت اتوماتیک اسکرول میشوند

اسکرول چندتایی تصاویر

در این حالت تصاویر بصورت 2تا 2تا اسکرول می شوند.

کنترل Border تصاویر  

در اسکرول تصاویر میتونید Border تصاویر را کنترل کنید

کنترل Border تصاویر  

در اسکرول تصاویر میتونید Border تصاویر را کنترل کنید

بزرگنمایی تصاویر  

با کلیک بر روی تصاویر ، تصاویر را بصورت بزرگ مشاهده کنید

استفاده از سایز اصلی تصاویر  

تصاویر را با سایز اصلی خودشان میتوانید در اسکرول تصاویر استفاده کنید