مرجع پیشرو

مطمئن باشید کنل کاسپین یک مرجع پیشرو پرورش سگ چوپان آلمانی در ایران است.

برنامه های آتی

با وجود مشکلات تمام نشدنی و بزرگ در عرصه پرورش سگ در ایران ما برنامه های بزرگی برای علاقمندان این نژاد داریم.

روش خاص و منحصر بفرد

روش پرورش ما در ایران کاملا خاص و منحصر بفرد است. ما یک کنل مادر و صاحب سبک در ایران هستیم.

دلایل انتخاب ما

  • صداقت و درستی

  • رزومه عالی در مسابقات : BSZS 2016 & 2017, LGZS, OGZS است که باعث برتری مطلق در پرورش دهنگان ایرانی است.

  • ژن آلمانی

  • گزینه های متعدد برای سلایق مختلف

  • پیشنهاد مخصوص ما پشتیبانی است که به صورت حرفه ای پاسخ گوش شما هستیم.

مشتریان خوشحال ما