صفحه اصلی ورژن ۴2023-09-03T10:02:56+03:30
هم اکنون اقدام کنید

کاسپین با داشتن ژن های برتر آلمانی برای شما بهترین گزینه ها را در اختیار دارد.

ژن آلمانی، مسلما ژن مادر است هیچ کس نمی تواند این حقیقت را انکار کنید!
هم اکنون اقدام کنید

شروعکار پرورش در کنل کاسپین با هدف رسیدن به بالاترین سطح پرورش علمی این نژاد ارزشمند بعنوان یک ایرانی بوده است. مسلما این هدف به نفع هر ایرانی علاقمندی که ارزش و جایگاه پرورش علمی را درک می کند خواهد بود.

هنوز علاقمندان خاص و عام فارسی زبان زیادی وجود دارند که معنای پرورش علمی را نمی دانند. کنل کاسپین در زمینه پرورش علمی سگ چوپان آلمانی سال ها هست به زبان فارسی اطلاع رسانی در راستای فرهنگ سازی و بالا بردن سطح دانش برای خاص و عام است.

کاملا در مقابل کنل کاسپین قرار می گیرد! ما به هیچ عنوان چنین روشی را پیشنهاد نمی کنیم و از چنین نوع پرورشی فاصله می گیریم.

اگر قد دارید به کنل کاسپین مراجعه کنید حتما در نظر داشته باشیدريال صبر و اعتماد لازمه های مهم و اصل در انتخاب کنل کاسپین خواهد بود.

آخرین اخبار از وبلاگ

Go to Top