2022-03-24T22:27:06+04:30

کنل علمی و قدرتمند کاسپین

کنل کاسپین تنها کنل ایرانی هست که در طی یازده سال پرورش توانسته به بالاترین سطح از دانش علمی سگ نژاد چوپان آلمانی برسد، این کنل ایرانی در سال های 2016 و [...]